درباره ما - اتسیز

درباره ما

محمد بوژمهرانی  در سال 1398 فعالیت خود را در ایران با تشکیل دپارتمانی از متخصصین عرصه مدیریت و آموزش زبان های خارجی و با هدف ارتقاء سطح آموزشی جامعه و با تاکید بر سیاست کیفی سازی آغاز نموده است.

شماره تماس پشتیبانی: 09030310060

شمارخ تماس(موقت): 05142244954

error: Content is protected !!