Placeholder

کاربرد s مالکیت در انگلیسی

توضیحات

در این مقاله آموزشی قصد داریم در مورد کاربرد s مالکیت در زبان انگلیسی صحبت کنیم :

کاربرد s مالکیت در انگلیسی

تفاوت of و s مالکیت :

در زبان انگلیسی برای بیان تعلقات ومالکیت چیزی یا کسی از دو روش of و’s استفاده میکنیم.

تفاوت کاربرد این دودر نوع اسمی است که مالکیت به آن تعلق میگیرد، در حقیقت برای مالکیت اشخاص، کشورها،حیوانات وسازمانها( شرکت،موسسه،کارخانه و…) از آپاسترف s استفاده میشود(‘s) وبرای بقیه اشیا ازof استفاده میشود.

مثال::

John’s parents died 5 years ago

والدین جان پنج سال پیش فوت کردند.

My sister’s researches about cancer were applied by doctors

تحقیقات خواهرم درباره سرطان توسط پزشکان مورد استفاده قرار گرفتند

Iran’s flag includes 3 colours

پرچم ایران شامل سه رنگ است.

Iran’s oil is exported to many countries

نفت ایران به کشورهای زیادی صادر میشود.

Government’s taxes caused a lot of strife

مالیات های دولت موجب کشمکش های زیادی شد.

The lady’s statement about the royal family shocked everyone

بیانیه ی بانو درباره خانواده سلطنتی همه را شوکه کرد

Lizard’s tail is long

دم مارمولک دراز است.

Company’s revenue has collapsed

درآمد شرکت بطورناگهانی کاهش پیدا کرده است

Mermaid’s tail and fish’s are alike

دم پری دریایی وماهی شبیه هم هست

Jemmy’s car is blue

ماشین جمی آبی است

Joe’s house is located in a beautiful area

خانه جو در منطقه زیبایی قرار دارد

انواع s در انگلیسی :

نکته::

اسم هایی که دارای sجمع هستند فقط آپاسترف ‘ میگیرند

مثلا::

The girls’ spirit is more fragile than boys

روحیه دختران شکننده تر از پسران است.

Their wives’ parents are sick

والدین همسرآنها بیمار هستند

[دقت کنید هر اسم جمعی اینگونه نیست زیرا برخی اسم ها درحالت جمع S نمیگیرند وتنها شکلشان تغییرمیکند مانند:children,women,teeth,data,feet,geese,mice,lice, criteria,media, bactetiaو…

و نیز برخی اسم ها شکل جمع و مفردشان یکسان است مانند:

Deer, sheep,fish, shrimp,offering,

meanو….]>> دراین موارد از ‘s استفاده میشود.

مثلا:

Geese’s sounds are noisy

صدای غازها بلند است.

Mice’s blood is isolated to examine

خون موش ها جهت آزمایش جداسازی شد

اسم های مفردی که بهS ختم میشوند یعنی sجزو خود واژه است >> دوحالت دارند::

  • فقط ‘ 2) ‘s  البته حالت دوم رایج تر است.

به مثالهای زیر توجه کنید:

  • Thomas’ ideas about functions of the brain was wonderful

 

نظریات توماس درباره عملکردهای مغز فوق العاده بود.

Thomas’s ideas about functions of the brain was wonderful

 

  • درحالت دوم برای تلفظ باید صدای Z به انتهای اسم اضافه شود. مثلا توماسز

 نویسنده: محمد بوژمهرانی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کاربرد s مالکیت در انگلیسی”