Placeholder

کاربرد حرف اضافه at در انگلیسی

توضیحات

کاربرد حرف اضافه  at :

At نوعی حرف اضافه یا preposition در زبان انگلیسی است که برای اهداف مختلفی بکار میرود، کاربردهای مختلف atرا در ذیل شرح می دهیم::

  • برای بیان اینکه کسی یا چیزی در مکان خاص یا موقعیتی قرار دارد.

At park,at party, at hotel,at meeting, at concert, at university or school, at home و….

کاربرد حرف اضافه at 

به مثال های زیر توجه کنید:

 The results will be informed at the end of the year

نتایج در پایان سال اعلام خواهند شد

 

We are used to celebrating norouz at the beginning of the spring

ما نوروز را در شروع فصل بهار جشن میگیریم

She was standing at the top of the stairs

او بالای پله ها ایستاده بود.

There is someone at the door

یکنفر بیرون در است.(منظوز یکنفر بیرون است وقصددارد داخل بیاید)

The kitchen is at the back of the house

آشپزخانه درقسمت پشتی خانه است.

There was a big snake at my home

یک مار بزرگ درخانه ام بود.

We met eachother at the park

ما یکدیگر را درپارک ملاقات کردیم

The man decided to stay at hotel

مرد تصمیم گرفت درهتل بماند

I wished upon a star to meet him at university

من آرزو کردم که او را در دانشگاه ببینم.

I found out he works at the park

من فهمیدم او در پارک کار میکند.

کاربرد حرف اضافه at 

 

  • برای نشان دادن زمان یاساعت خاصی:

مثال:

?Is Jack free at lunchtime

آیا جک در وقت نهار بیکار است؟ (منظور وقتش آزاد است)

It’s a shame, I wasn’t here to meet you, I was in London at the time

خجالت آور است! من اینجا نبودم که ملاقاتت کنم، من آن زمان در لندن بودم.

I’m busy at the moment, can you call back later

من الان سرم شلوغ است.. میتوانی بعدا زنگ بزنی!

Joe plans to retire at 65

جو برای بازنشستگی اش در 65 سالگی برنامه ریزی میکند.

The police figured out that killed person called his family at 4 o’clock on June 24

پلیس پی برد که شخص مقتول ساعت 4 در 24ام ماه ژوئن به خانواده اش زنگ زد

He was president at the time of his death

او درزمان مرگش رئیس جمهور بود.

نکته: حرف اضافه at با زمانهای شب،نیمه شب و ظهر استفاده میشود.

At night / at midnight/ at noon

I  had to stay up to late in order to pass exam. But i fell asleep at midnight

من مجبور بودم تا دیروقت بیدار بمانم تا در امتحان قبول شوم اما نیمه شب خوابم گرفت.

I will go to movies at night to see a science-fiction movie

من شب برای دیدن یک فیلم علمی تخیلی به سینما میروم.

 

  • برای نشان دادن علت انجام کار یا داشتن احساس خاصی:

مثال:

The child was scared to death at imagining a monster

کودک ازتصور کردن یک هیولا تا حد مرگ ترسید.

 

The old woman was shocked at her husband’s death

پیرزن بخاطر مرگ همسرش شوکه شد.

 

I was excited at getting a new job

من بخاطر بدست آوردن شغلی جدید هیجان زده بودم.

 

We went to the ceremony at president’s invitation

ما بخاطر دعوت رئیس جمهور به مراسم رفتیم.

کاربرد حرف اضافه at 

 

?Why does noone ever laugh at my jokes

چرا هیچکس به جک های من نمیخندد؟

 

They visited the museum at my suggestion

آنها به پیشنهاد من از موزه دیدن کردند.

 

  • برای نشان دادن اینکه فردی در انجام فعالیتی توانایی دارد.

مثال:

I was never very good at sports

من هرگز در زمینه ورزش خوب نبودم.

Nadia is very good at getting on people

نادیا در انتقاد کردن مردم توانایی دارد.

 

I have many talents at biology

در درس زیست شناسی استعداد زیادی دارم.

I knew that i would not succeed beacause i’m not good at chemistry

میدانستم موفق نخواهم شد. زیرا در درس شیمی

خوب(توانا) نیستم.

  • برای نشان دادن ارزش، دما،نرخ،سرعت و…

مثال:

I’m not going to buy those shoes at $230

من آن کفش ها را به ارزش 230 دلار نخواهم خرید.

Germmy was driving at 160 km/h

جرمی باسرعت 160 کیلومتر برساعت رانندگی میکرد.

These cookies must be baked at 180 °F

این بیسکویت ها باید در دمای 180 درجه فارنهایت پخته شوند.

The taxes increased at 80 percent

مالیات هشتاد درصد افزایش یافت

 

  • برای بیان آدرس ایمیل در حالت گفتاری:

مثال: can I e-mail you?

Sure. Our email address is www. Comments at Merriam-web dot com

میشه به شما ایمیل بزنم؟

نکته: دقت کنید این درحالت گفتاری است ولی درحالت نوشتار بجای at درآدرس ایمیل از این نماد استفاده میکنند @ که at خوانده میشود.

 

  • برای بیان جهت هدف گذاری شده به بیان ساده تر عمل،احساس یاحرکتی به سمت و باهدفی خاص انجام میگیرد. دراین موارد معمولا حرف اضافه ای است که به همراه فعلی بکار میرود.

کاربرد حرف اضافه at 

 

مثال:

She smiled at john

او به جان لبخند زد.

 

Hey man! Look at there, there’s a beautiful bird sitting on the tree

هی پسر! آنجا را ببین، یک پرنده زیبا روی درخت نشسته.

 

This old man is always shouting at the children

این پیرمرد همیشه سر بچه ها فریاد میکشد.

 

?Are you still mad at me

هنوز از دستم عصبانی هستی؟

 

He’s angry at his wife

او از دست همسرش عصبانی است

 

  • برای بیان کردن سعی وتلاش زیاد برای چیزی

 

مثال:

I made an attempt at convincing him to go

من برای اینکه او را متقاعد کنم که برود تلاش کردم.

I tried at getting better marks

من برای بدست آوردن نمره های بهتر تلاش کردم.

 

I was attempting at saving her

من برای نجات دادن او تقلا میکردم.

 

The little child was struggling at overcoming  illness

طفل کوچک برای غلبه بر بیماری تقلا میکرد.

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کاربرد حرف اضافه at در انگلیسی”