Placeholder

جملات رایج انگلیسی در مورد زندگی زناشویی و خانواده

توضیحات

جملات رایج در مورد زندگی زناشویی و خانواده

1- مجردید یا متاهل؟

Are you single or married?

 

2- مجردم / متأهلم.

I am single / married.

 

3- نامزد دارم. این حلقه نامزدی من است.

I am engaged. This is my engagement ring.

4- بیوه / مرد همسر طلاق داده هستم.

I am a widow / widower.

 

5- مطلقه هستم.

I am divorced.

 

6- پارسال طلاق گرفتم.

I got a divorce last year.

 

7- خاطره خوبی از همسر سابقم ندارم.

I don’t have a good memory from my ex-wife.

 

8- مادر شوهرم / مادر زنم در زندگی خصوصیمان دخالت می کرد.

My mother – in – law interfered in our private life.

 

9- شوهرم را تحریک می کرد که با من دعوا کند.

She provoked my husband into fighting with me.

 

10- با خانواده شوهرم بویژه خواهر شوهرم نمی توانستم بسازم.

I didn’t get on well with my in-laws; especially sister- in – law.

 

11- مشکلات زناشویی داشتیم.

We had marital problems.

 

12- او نامزد(پسر)/ نامزد (دختر) من است.

He is my fiancé / fiancée.

 

جملات رایج در مورد زندگی زناشویی و خانواده

13- کی ازدواج کردید؟

When did you get married?

 

14- چند وقت پیش ازدواج کردید؟

How long ago did you get married?

 

15- دو سال پیش ازدواج کردم و الان یک فرزند دارم.

I got married two years ago, and I have a baby now.

 

16- چشمهایش به مادرش رفته  و موهایش به من.

She has her mom’s eyes and my hair.

 

17- به من رفته است.

She takes after me.

 

18- از زندگیت راضی هستید؟

Are you happy with your life?

 

19- بله ما خیلی ازدواج خیلی مبارکی داشتیم.

Yes, we had a very happy marriage.

 

20- خاطرات خوش زیادی از روز ازدواجم دارم.

I have lots of happy memories from my marriage day.

 

21- همه ما را زوج خوشبخت می نامند.

Everybody calls us the happy couple.

 

22- همسرم زندگی را برایم جهنم کرده است.

My wife has made my life miserable.

 

23- چند تا بچه دارید؟

How many children do you have?

 

24- همسرم باردار است.

My wife is pregnant.

 

جملات رایج در مورد زندگی زناشویی و خانواده

25- یک دختر و دو پسر دارم.

I have one daughter and two sons.

 

26- نمی خواهید تجدید فراش کنید؟

Don’t you want to remarry?

 

27- تا کی می خواهید مجرد(مرد) بمانید؟

How long do you want to remain a bachelor?

 

28- می خواهی برای همیشه مجرد( زن) بمانی؟

Do you want to remain a spinster forever?

 

29- اگر ازدواج نکنی مردم پیر دختر صدایت می کنند.

People will call you an old maid if you don’t get married.

 

30- رضا از من تقاضای ازدواج کرد و من جواب مثبت دادم.

Reza asked me to marry him, and I said yes.

 

31- وقتی از تو خواستگاری کرد چه احساسی داشتی؟

How did you feel when he proposed to you /pop the question?

 

32- وقتی از من خواستگاری کرد، من به سن ازدواج نرسیده بودم.

I was not a girl of marriage age when he suited me.

 

جملات رایج در مورد زندگی زناشویی و خانواده

33- او فاقد شرایط اخلاقی لازم برای ازدواج بود.

He lacked the moral requisites for marriage.

 

34- امیداورم زن ذلیل نباشی.

I hope you are not henpecked.

 

35-  ماه عسل کجا رفتی؟

Where did you go for your honey moon?

 

36- خیلی رمانتیک بود.

It was very romantic.

 

37- ازدواج فرخنده/ نافرجامی داشتیم.

We had a happy/ unhappy marriage.

 

38- والدین همسرم/ مادر همسرم/ پدر همسرم را دوست دارم.

I love my in – laws/ mother-in-low/father- in-law.

 

39- برادر شوهرت/ برادر زنت/ با جناقت چه کاره است؟

What does your brother-in-law do?

 

40- ممکن است سند ازدواج شما را ببینم؟

May I see your marriage certificate?

 

41- ازدواج بدون عشقی داشتیم.

We had a loveless marriage.

 

جملات رایج در مورد زندگی زناشویی و خانواده

42- شوهرم را ترک کردم.

I left my husband.

 

43- مطمئن هستید که رابطه نامشروع داشت؟

Are you sure he was having an affair?

 

44- بله، به من خیانت می کرد.

Yes, he was unfaithful to me.

 

45- می خواست با دختر دیگری ازدواج کند.

He wanted to marry another girl.

 

46- در کشور ما چند همسری غیر قانونی است.

Polygamy is not legal in our country.

 

47- یک ازدواج مصلحتی بود.

It was a marriage of convenience.

 

48- ما هر سال سالگرد ازدواجمان را جشن می گیریم.

We celebrate our wedding anniversary year.

 

49- برای من وفاداری در ازدواج خیلی مهم است.

To me, marriage fidelity is very important.

 

50- ازدواج باید بر اساس عشق و اعتماد باشد.

Love and trust should form the basis of a marriage.

 

51- بعد از حدود دو سال اوضاع شروع کرد به خراب شدن.

Things started to go wrong after about two years.

 

52- شوهرم با زن دیگری ارتباط برقرار کرد.

My husband started to see another women.

 

53- هنوز شوهر سابقت را می بینی؟

Do you still see your ex-husband?

 

54- بعد از جدایییمان دو بار او را دیده ام.

I have seen him twice since we separated.

 

55- شوهرت به تو نفقه می دهد؟

Does your husband give you alimony?

 

56- جهیزیه چقدر بود؟

How much was the dowry?

 

57- چه کسی سرپرستی بچه را به عهده گرفت؟

Who got the custody of the child?

 

58- کجا ازدواج کردید؟ در خانه یا دفتر خانه ازدواج؟

Where did you get married? At home or in a registry office?

 

59- در ایران والدین ترتیب ازدواج فرزندانشان را می دهند.

In Iran parents arrange for their children’s marriages.

 

60- مادرم به دنبال همسر مناسبی برای من است.

My mother is looking for a suitable partner for me.

 

61- پیمان ازدواج را که یک نفر به انگلیسی می خواند بلدی؟

Do you know the marriage vow that a man says in English?

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جملات رایج انگلیسی در مورد زندگی زناشویی و خانواده”