مکالمه انگلیسی در کلاس درس

توضیحات

در این مطلب آموزشی چندین مکالمه انگلیسی در کلاس درس را برای شما آورده ایم .

بسیاری از دانش آموزان عزیز درخواست های زیادی در خصوص قرار دادن مکالمه های انگلیسی در کلاس درس را درخواست داده اند .

 

مکالمه های انگلیسی در کلاس درس

?Good morning guys! Are you doing ok

صبح بخیر بچه ها،حالتون خوبه؟

?Good morning teacher! We are fine,thanks  what about you

صبح بخیر معلم، ما خوبیم،تشکر، شما چطورید؟

?Great! Please sit down, is everybody ready

عالی! لطفا بشینید.همه حاضرند؟

Yes, no need to call and roll

بله، نیازی به حضور وغیاب نیست

?That sounds great! Let’s start off the lesson with a question,Who’s volunteer

عالیه، بیایید درس را با یک سوال شروع کنیم، چه کسی داوطلب است؟

Me من

?Good, tell me what’s the capital of Lebanon

خوبه، بهم بگو پایتخت لبنان چیست؟

Beirut sir

بیروت آقا

Well done Amir

! آفرین امیر

Everybody listen! I’m going to give you final exam next session, in order to pass it,you need to study hard

همه گوش کنید! جلسه بعد ازتون امتحان پایان ترم میگیرم،برای پاس کردن امتحان باید خیلی درس بخوانید

Yes sir

چشم آقا

 

مکالمه های انگلیسی در کلاس درس

2

دومین مکالمه انگلیسی در کلاس درس

Hello everybody!

سلام به همگی

?Hello teacher, how are you doing

سلام معلم، حالتون چطوره؟

?I’m pretty good thanks! You were supposed to solve math problems, right

من خیلی خوبم ممنون، شما قرار بود مسئله های ریاضی را حل کنید درسته؟

That’s right teacher

درسته معلم

Ok, everyone who i call, has to answer the questions… let me take a look at the names..Mary?

بسیارخب، هرکس که صدا میزنم باید سوالها را جواب دهد…..بذارید یه نگاه به اسم ها بندازم…مری؟

She’s absent today

او امروز غایب است

?But she’s missed 4 sessions sofar, that’s not good at all,she is behind the class.what’s wrong with her

اما او تاحالا چهارجلسه غیبت داشته، این اصلا خوب نیست، او از کلاس عقبه! چش شده؟(مشکلش چیه)

!She had an operation last week

هفته پیش یه عمل جراحی انجام داد

Oh, she has to attempt so much to pass the exam, anyway…we don’t must waste the time please fetch me a marker

اوه، او باید برای قبول شدن درامتحان خیلی تلاش کند(تقلا کند) بهرحال… ما نباید وقت را هدر بدهیم، لطفا برایم یک ماژیک بیاورید.

?would you clarify this question for me

میشه این سوال رابرایم بامثال برایم توضیح بدهید؟(شفاف سازی کنید)

Why not! I will illustrate with diagram

چراکه نه! با نمودار(طرح هندسی) توضیح میدهم

Thank you

متشکرم

مکالمه های انگلیسی در کلاس درس

3

سومین مکالمه انگلیسی در کلاس درس

? Hi everybody, how is it going

سلام به همگی ،حالتون چطوره؟

Hi teacher, we all are ok thanks

سلام معلم، هممون خوبیم ممنون

Let’s start the lesson soon, open up your books to page 32

بیایید درس را زود شروع کنیم، کتابهای تان را بازکنید وصفحه 32را بیاورید

John please read this page out loud

جان لطفا این صفحه را باصدای بلند بخوان

Yes sir

چشم آقا

David where is your textbook

دیوید کتاب درسی ات کجاست؟

I’m sorry sir, it’s been lost

متاسفم آقا، گمش شده

What? It sounds like a disorder David, now you have no choice but to sit with Joe, come on

چی؟ این بی نظمی بنظرمیرسه دیوید! الان چاره ای نداری جزاینکه کنار جو بشینی,یالا(زود باش)

Yes,sir

چشم آقا

By the way, it seems we need a make up

درضمن، بنظرمیاد یک جلسه جبرانی لازم داریم

?Excuse me sir! May i go out

ببخشید آقا! اجازه هست برم بیرون

Ok,but come back soon

باشه ولی زود برگرد

Yes چشم

 

مکالمه های انگلیسی در کلاس درس

4

چهارمین مکالمه انگلیسی در کلاس درس

Good afternoon guys

عصربخیر بچه ها

Good afternoon teacher

عصربخیر معلم

?Sorry about delay, i had to go somewhere! What page are we on

بابت تاخیر متاسفم،مجبور بودم جایی برم، درسمان کجاست(کدام صفحه هستیم)

Page 36   صفحه36

Ok,everybody has handed in homework other than Nia

بسیارخب،همه بجز نیا تکالیفشان را تحویل داده اند

I’m not done yet

من هنوز تموم نکردم

So hurry up, we don’t have enough time

پس عجله کن، ما وقت کافی نداریم

I’m doing my best sir

دارم همه تلاشم را میکنم آقا

?Ok, the other students, copy this chart into your notebooks, shall I explain this grammar one more time

بسیارخب ،بقیه دانش آموزان این جدول را در دفترتان بنویسید, میخواهید یکبار دیگر این گرامر را توضیح دهم

No sire نه آقا

Well, i conclude you all got it

خب، من نتیجه میگیرم همه شما اون رو فهمیدید(یاد گرفتید)

 

Yes sir بله آقا

نویسنده : محمد بوژمهرانی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مکالمه انگلیسی در کلاس درس”