درس اول facts and figures

دسته:

توضیحات

درس اول facts and figures

آموزش  کتاب facts and figures

مدرس : سجاد مرادی

download


درس اول facts and figures

The kiwi lives only in New Zealand. It is a very strange bird because it cannot fly

کيوی فقط در نيوزلند زندگی ميکند.او پرنده خيلی عجيبی است زيرا نميتواند پرواز کند

The kiwi is the same size as a chicken

It has no wings or tail. It does not have feathers like other birds

Its feathers look like hair

کيوی هم اندازه يک جوجه است. او بال يا دم ندارد. او پرهايی شبيه به ساير پرندگان ندارد. پرهای او شبيه به مو هستند.

Each foot has four toes. Its beak is very long

هر پا (پای کيوی) چهار انگشت دارد. منقار او خيلی دراز است.

A kiwi likes to have a lot of trees around it

کيوی دوست دارد درختان زيادی را در اطرافش داشته باشد.

It sleeps during the day because the sunlight hurts its eyes

او در طول روز می خوابد زيرا درخشش خورشيد ( نور آفتاب) به چشمهای او صدمه می زند.

It can smell things very well. It smells things better than most bird do

او ميتواند چيزها (اشيا) را به خوبی بود کند.او بو کردن چيزها را بهتر از اغلب پرندگان انجام ميدهد.

The kiwis eggs are very big

تخم های کيوی خيلی بزرگ هستند.

There are only a few kiwis in New Zealand now

در حال حاضر فقط تعداد کمی کيوی فقط در نيوزلند زندگی ميکنند.

People do not often see them

درس اول facts and figures
مردم اغلب (بيشتر اوقات) آنها را نمی بينند.

The government says that people cannot kill kiwis. New Zealanders want their kiwi to
live

دولت ميگويد مردم نمی توانند (نبايد) کيوی ها را بکشند. نيوزلندی ها ميخواهند کيوی هايشان زنده باشند.

There is a picture of a kiwi on New Zealand money

عکس کيوی بر روی پول کشور نيوزلند قرار دارد.

 

People from New Zealand are sometimes called kiwis

گاهی اوقات مردم اهل نيوزلند (نيوزلندی ها) را کيوی ها می نامند.

 

درس اول facts and figures

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “درس اول facts and figures”