Placeholder

افعال to be در زبان انگلیسی

توضیحات

افعال to be در زبان انگلیسی

افعال to be  چیست ؟

بطور کلی افعال to be (توبی) از ریشه فعل « بودن » هستند و این افعال در سه زمان ، حال ، گذشته و آینده تقسیم خواهند شد.

در این مقاله آموزشی این افعال را در سه زمان حال ، گذشته و آینده بررسی می کنیم .

افعال to be در زمان حال ساده

هر وقت در جمله فارسی افعال هستم ، هستی ، است ، هستیم ، هستید و هستند را مشاهده کردیم از افعال TO BE   در زمان حال ساده استفاده میکنیم.

افعال to be در زمان حال ساده عبارتند از : am / is / are

افعال am , is برای مفرد و فعل are برای جمع استفاده می شود.

 

به صرف افعال توبی در زمان حال ساده دقت کنید

I am

من هستم

You are

تو هستی

He/She/It)  is)

او هست

we are

ما هستیم

You are

شما هستید

They are

آنها هستند

تذکر : پس طبق  جملات بالا ، معادل افعال هستم ، هستی و …. در زبان انگلیسی افعال am/is/are هستند.

کاربرد افعال to be

سوالی که بسیاری از شاگردانم از بنده میپرسند سوال زیر است :

بعد از افعال to be چی میاد ؟

بعد از افعال توبی اسم میاد به جملات زیر دقت کنید

I am a teacher

من یک معلم هستم

You are a student

تو یک دانش آموز هستی

بعد از افعال to be در زبان انگلیسی صفت میاد به جملات زیر دقت کنید :

I am happy

من خوشحال هستم.

You are sad

تو غمگین هستی.

بعد از افعال توبی قید مکان میاد به جملات زیر دقت کنید.

I am at home

من در خانه هستم

I am at school

من در مدرسه هستم.

سوالی و منفی کردن افعال to be در زمان حال

برای سوالی کردن افعال to be در زبان انگلیسی ، جای این افعال را با فاعل عوض می کنیم به جملات زیر دقت کنید:

You are a teacher: جمله عادی

?Are you a teacher : جمله سوالی

در جمله بالا جای are ( فعل توبی) و you ( فاعل ) را باهم عوض کردیم.

مثالی دیگر :

Ali is thin

?Is Ali thin

برای منفی کردن افعال توبی در زمان حال ساده می بایست بعد از فعل توبی  not را قرار بدهیم.

افعال to be در زبان انگلیسی

Mina is a student

Mina is not a student

مثالی دیگر :

we are  teachers

we are not teachers

افعال to be در زمان گذشته

افعال to be در زمان گذشته عبارتند است : was / were

برای سوم شخص و اول شخص مفرد از was و برای بقیه ضمایر فاعلی از were

به معادل این افعال در زبان فارسی توجه کنید :

I was at home

من خانه بودم

You were at home

تو خانه بودی

He/She/It was at home

او خانه بود

we were at home

ما خانه بودیم

You were at home

شما خانه بودید

They were at home

آنها خانه بودند

پس با توجه به جملات بالا متوجه میشیم معادل افعال بودم ، بودی ، بود ، بودیم ، بودیدو بودند در زبان انگلیسی was , were  هستند.

سوالی کردن افعال to be در زمان گذشته 

فقط کافیست جای was , were را با فاعل عضو کنیم به جملات زیر دقت کنید

he was at school

?Was he at school

مثالی دیگر :

They were at home

?Were they at home

منفی کردن افعال to be در زمان گذشته

فقط کافیست بعد از was , were واژه not را قرار بدهیم.

I was in the garden

I was not in the garden

مثالی دیگر :

We were in the cinema

we were not in the cinema

افعال to be در زمان آینده

افعال to be در زمان آینده عبارتند از :  will be , shall be

برای اول شخص مفرد از shall و برای سایر ضمایر فاعلی از will استفاده می کنیم.

نکته مهم : برای اول شخص مفرد هم میتوان از shall و هم میتوان از will استفاده کرد . شاید برایتان سوالی پیش پیاد که تفاوت این shall و will چیست ؟

به جملات زیر توجه کنید تا تفاوت این دو فعل کمکی متوجه شوید

افعال to be در زبان انگلیسی

I shall be in Tabriz tomorrow

من فردا در تبریز خواهم بود ( صد در صد نیست )

I will be in Tabriz tomorrow

من فردا در تبریز خواهم بود.( صد در صد در تبریز خواهم بود)

سوالی کردن افعال توبی زمان آینده

برای این منظور کافیست جای will , shall را با فاعل عوض کنیم به مثال های زیر توجه کنید

You will be at home tomorrow

?Will You be at home tomorrow

مثالی دیگر :

He will be in iran tonight

?Will he be in iran tonight

منفی کردن افعال توبی زمان آینده ساده

We will be at school tomorrow

we will not be at school tomorrow

مثالی دیگر :

They will be at home next week

They will not be at home next week

لیست افعال to be

زمان حال ساده 👈 am / is / are

زمان گذشته ساده  👈 was / were

زمان آینده 👈 will be / shall be

نویسنده : محمد بوژمهرانی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “افعال to be در زبان انگلیسی”