تفاوت must و have to

توضیحات

تفاوت must و have to

ای بیان ساده تفاوت اصلی بین تفاوت must و have to باید بگیم که:
?MUST?
در جملاتی از must استفاده می شه که به عقیده ی خود گوینده یا فاعل، اون کار یا عمل مربوطه ضرورت داره!

مثال ۱:

I must buy flowers for my mother. (It’s her birthday and I decide to do that.)

باید برای مادرم گل بخرم. (تولد مادرمه و تصمیم گرفتم که -حتماً- این کار رو انجام بدم.)

مثال ۲:

I must stop smoking.

باید سیگار رو ترک کنم. (این مورد هم بخاطر سلامتی یا هر دلیل دیگه ای، قطعاً تصمیم خود گوینده بوده)

?HAVE TO?
اما زمانی از have to استفاده میکنیم که شخصی غیر از فاعل یا گوینده در مورد لزوم یا ضرورت اون کار تصمیم گرفته.

مثال ۱:

I have to buy flowers for my mother-in-law. (It is not my decision – my husband asked me to do it.)

باید برای مادرشوهرم گل بخرم. (تصمیم من نبوده، همسرم ازم خواسته!)

مثال ۲:

If you’re in the army, you have to get your hair cut.

اگر میخوای به ارتش ملحق بشی (یا مثلاً بری سربازی) باید موهات رو کوتاه کنی. (تو این مورد هم، اون فردی که میخواد بره سربازی نبوده که در مورد ضرورت و لزوم این کار تصمیم گرفته)

تفاوت must و have to

 

بحث جامع فرق و تفاوت must و have to
يكي از پركاربردترين ها در انگليسي كه خيليها اشتباه ميكنند.
.
دقت داشته باشيد، به تعبيري ميتوان گفت كه:
زمانی از must استفاده می کنیم که اجبار از ناحیه خودمان باشد. همچنين وقتي كه در مورد چيزي خيلي مطمئن باشيم.
همچنين در مواردي كه بخواهيم بر اساس استنتاج و استدلال چيزي را بيان كنيم و دقت داشته باشيد كه در اين مورد گوينده خود را ملزم به انجام ميداند.
.
در حالیکه have to اجباری است که از طرف عوامل ديگر/خارجی غیر از خودمان، برای ما به وجود می آید.
.
──── Must ──────
There’s no heating on. You must be freezing
هيچ وسيله گرمايشي آنجا نيست، بايد يخ بزنيم/ بزني (استنتاج)
.
You must be worried that she is so late coming home.
بايد متعجب باشي كه اينقدر دير مياد خونه (استنتاج)
.
I can’t remember what I did with it. I must be getting old.
يادم نمياد باهاش چي كار كردم، بايد پير شده باشم (استنتاج)
.
It must be nice to live in Florida.
زندگي در فلوريدا بايد خوب باشه (استنتاج)
.

I must go to bed earlier.
بايد زودتر به رختخواب بروم و بخوابم (الزام)
.
They must do something about it.
بايد يك كاري در موردش بكنند (الزام)
.
You must come and see us some time.
بايد بعضي وقتها بياي و ما رو ببيني (الزام)
.
I must say, I don’t think you were very nice to him.
بايد بگم كه خيلي رفتارت باهاش خوب نبود (الزام)
.
I must polish my boots once a week.
من هفته ای یک بار باید پوتین هایم را واکس بزنم .
(این کاری است که خودم را ملزم به انجام آن می دانم)

تفاوت must و have to

.
──── Have to ──────
I have to arrive at work at 9 sharp. My boss is very strict.
بايد دقيق سر ساعت9 برسم به كارم، رييسم خيلي گير است (الزام خارجي)
.
We have to give him our answer today or lose out on the contract.
بايد امروز جواب ما رو بهش بدي يا قرارداد شكست ميخوره (الزام خارجي)
.
You have to pass your exams or the university will not accept you.
بايد امتحان دانشگاه ات رو قبول بشي والا قبولت نميكنند (الزام خارجي)
.
I have to send a report to Head Office every week.
هر روز بايد به دفتر مركزي گزارش بدم (الزام خارجي)
.
If I join the army, I will have to polish my boots every day.
اگر به ارتش بروم مجبور خواهم بود هر روز پوتین هایم را واکس بزنم . (الزام خارجي)
.
I have to be at the office at 8 o’clock every morning.
مجبورم هر روز ساعت 8 در اداره باشم . (اجبار از طرف اداره)
.
──will have to───
در بعضي وقتها هم از will have to براي صحبت در مورد “اجبار و الزامي كه شخصا” ايجاد اش ميكنيم” استفاده ميشود.
.
I’ll have to speak to him.

بايد با او حرف بزنم
.
We’ll have to do something about all the gossip.
بايد كاري در مورد اين همه شايعه ها بكنيم
.
They’ll have to do something about it.
بايد كاري در موردش بكنند
.

تفاوت must و have to

───────────
نـــــكــــتـــــه1:
در بريتانيايي از have got to هم بعضي وقتها به جاي Have to استفاده
ميشه.
───────────
نـــــكــــتـــــه2:
وقتي كه Must در حالت منفي به كار بره، الزام بسيار قوي تري را القا ميكنه:
.
We mustn’t talk about it. It’s confidential.
ما نبايد در موردش حرف بزنيم، محرمانه است

.
I mustn’t eat chocolate. It’s bad for me.
نبايد شكلات بخورم، برام بد است
.
You mustn’t phone me at work. We aren’t allowed personal calls.
نبايد سر كار بهم زنگ بزني، تماس شخصي ممنوع است
.
They mustn’t see us talking or they’ll suspect something.
آنها نبايد ببينند ما داريم با هم حرف ميزنيم، شك ميكنند.
───────────
نـــــكــــتـــــه3:
همچنين براي بيان عدم وجود الزام از don’t have to استفاده ميكنيم:
.
We don’t have to get there on time. The boss is away today.
لازم نيست به موقع اونجا باشيم، رييس امروز نيست
.

تفاوت must و have to

I don’t have to listen to these bullshits. I’m leaving.
مجبور نيستم به اين خزعبلات گوش بدم، من ميروم
.
You don’t have to come if you don’t want to.
مجبور نيستي بيايي، اگر نميخواهي

.
He doesn’t have to sign anything if he doesn’t want to at this stage.
اگر نميخواد لازم نيست كه در اين مرحله همه چي را امضا كنه
.
I haven’t got to go. Only if I want to
مجبور نيستم برم فقط اگر بخواهم

 

نویسنده: محمد بوژمهرانی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تفاوت must و have to”