فرق بین must و have to در انگلیسی

توضیحات

تفاوت must و have to:

تفاوت must و have to هردو برای بیان لزوم واجبار(obligation) استفاده میشوند اما تفاوت اندکی باهم دارند که در ادامه به تفصیل آن خواهیم پرداخت؛

Have to  بیانگر اجباری است که شخص دیگری غیرازگوینده آنرا لحاظ میکند وقابل تغییر نیست به بیان ساده تر در واقع لزوم رعایت یاانجام قوانین ومقررات،  قواعد یا احکام که شخص دیگری مثلا کارفرما، مدیر یا دولت و… آنرا تبیین کرده وما موظف به رعایت وانجام آن هستیم را با have to بیان میکنیم.

مثلا:

 

Muslim women have to wear hijab

زنان مسلمان باید حجاب داشته باشند.

My grandpa has to take a tablet everynight

بابابزدگم هرشب باید قرص بخوره

I had to teach in english in USA

من در ایالات متحده مجبور بودم انگلیسی تدریس کنم.

نکته: همانطور که درمثال های بالا مشخص است دراین موارد باتوجه به زمان جمله این فعل کمکی بکارمیرود :

 در زمان حال>> از

Have to    برای فاعلهای (i, you,we, they, و اسامی جمع)

Has to  برای فاعل های (he, she, it  واسامی مفرد) استفاده میشود.

برای زمان گذشته>> برای همه فاعل ها از had to استفاده میشود.

نکته: has got to  یا have got to  معادل has to و have to است بااین تفاوت که غیررسمی است ودر محاورات استفاده میشود.

** ممکن است در فیلم های آمریکایی این جملات را زیادشنیده باشید:

I gotta go/ i gotta be Meh, police gotta investigate him    دقت کنید کلمه gotta همان   have/has got to میباشد که در محاورات غیررسمی اینگونه بکارمیرود.

تفاوت must و have to

منفی کردن وسوالی کردن have/has/had to طبق زمان جمله با do/does وdid میباشد.

مثال: you don’t have to respond her

مجبور نیستی جوابش رو بدی

She doesn’t have to live with her family   ا

و مجبور نیست با خانوادش زندگی کنه

They didn’t have to help us out but they did

آنها مجبور نبودند به ما کمک کنند اما اینکارو کردند.

**نکته خیلی مهم** برخلاف اینکه mustو have to درحالت مثبت تفاوت چندانی ندارند اما در حالت منفی کاملا متفاوت هستند.

اگربه مثالهای بالا که برای منفی have/has to گفته شد دقت کنید، درمیابید که have/has/had to  درحالت منفی عدم لزوم واجبار را بیان میکند نه ممنوعیت!! به بیان ساده تر یعنی شما مجبورنیستید اینکار را انجام دهید(عدم لزوم واجبار) اما اگر خواستید میتوانید انجام دهید(عدم ممنوعیت).  درحالیکه must درحالت منفی ممنوعیت را بیان میکند یعنی انجام دادن آنکار ممنوع و قدغن است وبه هیچ وجه اجازه انجام آنرا ندارید.

Must بیانگر لزوم و اجباری است که شخص گوینده آنرا لحاظ میکند و درواقع قانون یا حکمی نیست که توسط شخص یا دولتی تبیین شده باشد درنتیجه قابل تغییر است و درصد اجبارش ازhave to شدیدتر است. یکی دیگر از کاربردهای must بیان اطمینان درباره چیزی است که طبق شواهد نتیجه گیری میکنیم (اطمینان 95%)

تفاوت must و have to

مثال:  i must tell you something

باید چیزی بهت بگم (لزوم شخصی)

I feel sick, i must visit a doctor

حس میکنم مریضم، باید برم دکتر

Did you know Mary’s parents divorced last month

what? You must be joking

میدونستی والدین مری ماه گذشته طلاق گرفتند؟

چی؟ (باورم نمیشه ) داری جوک میگی! (نتیجه گیری)

Oh, television is on and there’s no one here,  grandma must have forgotten to turn it off

اوه، تلویزیون روشنه وهیچکس اینجا نیست! مامان بزرگ باید فراموش کرده باشه خاموشش کنه. (نتیجه گیری طبق شواهد)

فرم های must  در زمانهای مختلف:

  • در کاربرد بعنوان اجبار ولزوم فقط در زمان حال ازmust استفاده میکنیم و برای گذشته یا آینده had to و have /has to جایگزین میشود.

مثال:  we must tell him the truth  زمان حال

We had to tell him the truth   زمان گذشته

We’ll have to tell him the truth  زمان آینده

  • درکاربرد بعنوان اظهاراطمینان بالا(نه100%) درباره چیزی

گذشته ساده :قسمت سوم فعل اصلیmust have+pp

She must have been sick

تفاوت must و have to

گذشته استمراری: must have been+-ing

John must have been studying at the library

حال استمراری: must be+-ing  

Do you smell smoke? Something must be burning

نحوه منفی کردن must بااضافه کردن not به این فعل کمکی است وممنوعیت رابیان میکند.

You must not tell him about me

تونباید درباره من به او بگویی

In order to succeed, you must not study less

برای موفقیت نباید کمترمطالعه کنی

سایت اتسیز

نویسنده: محمد بوژمهرانی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “فرق بین must و have to در انگلیسی”