کاربرد for و since در انگلیسی

توضیحات

کاربرد for و since

For بعنوان حرف اضافه به منظورهای متفاوتی درجمله بکار میرود که هریک را جداگانه شرح میدهیم. کاربرد for و since

 • برای بیان مکانی که کسی یاچیزی به آن سمت و سو یا آن محل میرود.

مثال:

He just left for the office.

او همین الان به اداره رفت.

   When’s the next train for [=to] London?

چه موقع قطار بعدی به سمت لندن است؟

 • برای بیان شخص یا چیزی که فرستاده یا داده میشود.

مثال:

Are there any letters for me?

هیچ نامه ای برای من موجود است؟(منظور آیا نامه ای برایم فرستاده شده؟)

 

   This present is for you.

هدیه برای من است.(منظور هدیه به من داده شده)

 

   She baked a cake for me.

او یک کیک برایم پخت.

 

 • برای بیان شخصی که باید ازچیزی استفاده کند یا چیزی داشته باشد.

مثال:

The store sells suits for tall men.

مغازه برای مردان بلند قد لباس(جامه) میفروشد.

 

   This is just good for me.

این فقط برای من خوب است(بدرد من میخورد)

 

   That job is not for me. [=that job would not suit me]

آن شغل برای من نیست(برای من مناسب نیست)

 

   Who’s the best/right person for the job?

چه کسی بهترین شخص برای این شغل است.

 

 • برای بیان دلیل انجام چیزی یا کاری.

مثال:

 

She’s dressing for dinner.

او برای مهمانی شام درحال لباس پوشیدن(تیپ زدن) است.

 

   Squirrels were storing nuts for the winter

سنجاب ها درحال ذخیره فندق ها برای زمستان هستند.

 

   He’s making plans for retirement

او برای بازنشستگی درحال برنامه ریزی است.

 

   studying for examinations

مطالعه برای امتحانات

 

   They shouted the news for all to hear. [=so that all could hear it]

آنها اخبار را فریاد زدند برای همه تا بشنوند[ تا همه بتوانند آنرا بشنوند]

 

 • معادل because of به معنی بخاطر، بدلیل

مثال:

He shouted for joy.

او بخاطر شادی فریاد زد.

 

   He wept for sorrow

او بخاطر سوگ(غم وغصه) اشک ریخت.

کاربرد for و since

 

 نکته:for  با زمانهایی مانند now, today بکارمیرود، for now  به معنای فعلا است.

 

 • برای بیان هدف بکار میرود، دراین کاربرد ، یک حرف اضافه است و با یک مفعول بکار میرود.

 

مثال:

I went to the store for some bread

من برای خرید مقداری نان به مغازه رفتم.

 

For a vacation

برای تعطیلات

 

 • حرف اضافه for با برخی افعال, افعال را در زیر نام میبریم.

Apologize  عذرخواهی کردن/ blame سرزنش کردن/ forgive بخشیدن/ have an excuse داشتن یک عذر /have a reason دلیل داشتن/ be responsible مسئول بودن/ thank someone تشکر کردن از کسی

 

مثال:

 

One passenger is blaming another passenger for spilling his coffee

 

یکی از مسافران درحال سرزنش مسافر دیگری بخاطر ریختن قهوه اش می باشد.

 

The pilot was late, but he had an excuse for being late

خلبان دیر کرد، اما برای دیر کردنش عذر(بهانه ای) داشت.

 

The co-pilot will be responsible for flying the plane

کمک خلبان برلی پرواز هواپیما مسئول خواهد بود.

 

Thank you for helping me carry my suitcases

بخاطر کمک به من برای حمل چمدانهایم  ازشما ممنونم (متشکرم)

 

Fatima had a good reason for not going to class yesterday

فاطمه برای اینکه دیروز سر کلاس نرفت یک دلیل خوب دارد.

کاربرد for و since

 

I apologized to Yoko for making her wait for me

من از یوکو بخاطر اینکه مجبور شد منتظرم بماند معذرت خواهی میکنم.

 

کاربرد since:

Since درجمله نقش های حرف اضافه، حرف ربط و قید میپذیرد.

 

 • بعنوان حرف اضافه: برای بیان نقطه زمانی درگذشته تا الان که اغلب با زمان ماضی نقلی یا ماضی نقلی استمراری بکارمیرود.

 

مثال:

I haven’t seen him since yesterday

من از دیروز تا الان او را ندیده ام.

 

   I haven’t eaten since breakfast

 من از صبحانه تا الان چیزی نخورده ام.

کاربرد for و since

  Since the party, she has not spoken to him at all

از مهمانی به بعد او اصلا با وی صحبت نکرده است.

 

   The company has been in its present location since the beginning of the century

شرکت از آغاز قرن(تاکنون) درموقعیت کنونی اش بوده است.

 

   We’ve been waiting for you since 10 o’clock

ما از ساعت 10 منتظر شما بوده ایم.

 

   We have been friends since [=ever since] college

از دوران دانشکده باهم دوست بوده ایم.

 

   The company started as a small local business 10 years ago and has grown a lot since then. [=within that time]

شرکت بعنوان یک کسب وکار محلی کوچک 10سال پیش  شروع به کار کرد واز آنموقع (طی این مدت) بسیار پیشرفت(رشد) کرده است.

 

   The house was built in 1919. Since that time [=from 1919 to the present], it has changed owners several times.

خانه در سال 1919 ساخته شد، از آن زمان تاکنون چندین بار مالکانش تغییر کرده است.

 • بعنوان حرف ربط conjection) , معادل when به معنای وقتیکه میباشد و برای بیان: از زمانی درگذشته بکار میرود.

مثال:

   I have wanted to be a pilot since [=ever since] I was a child

از وقتیکه یک بچه بودم میخواستم یک خلبان باشم

کاربرد for و since
 

   He hasn’t ridden a bike since he was a boy

او از وقتیکه یک پسربود دوچرخه سواری نکرده است.

 

   They haven’t won a championship since Truman was President

از وقتیکه ترومان رئیس جمهور بود آنها در مسابقه ای برنده نشده اند.

 • برای معرفی کردن جمله ای که علت برای جمله ی دیگری را توضیح میدهد.

مثال:

Since you’ve finished all your chores, you may go out and play

از آنجاییکه(چونکه) تو همه ی کارهای روزمره ات را تمام کرده ای، اجازه داری بروی بیرون و بازی کنی.

   Should we invite someone else since he can’t go?

چون او نمیتواند برود ما باید کس دیگری را دعوت کنیم؟

 • بعنوان قید :
  1. از یک زمان درگذشته تاکنون

   مثال:

He moved to New York one year ago and has lived there since. [=ever since]

او یکسال پیش به نیویورک نقل مکان کرد و ازآنموقع تاالان آنجا زندگی کرده است.

 1. بعد از زمانی درگذشته

مثال:

She graduated four years ago and has since married

او چهارسال پیش فارغ التحصیل شد و بعد از آن ازدواج کرده است.

   He left home two years ago and has since become a soldier

او دوسال پیش خانه را ترک کرد(از خانه رفت) و بعد از آن یک سرباز شده است.

 1. قبل از زمان حال

I received your letter some time since. [= ago]

من نامه ات را مدتی پیش دریافت کردم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کاربرد for و since در انگلیسی”