آموزش کتاب Speak English Around town

(دیدگاه کاربر 1)

توضیحات

آموزش کتاب Speak English Around town


Speak English Around Town عنوان کتابی برای افزایش اعتماد به نفس در مکالمات روزمره انگلیسی است.

در این کتاب بیش از 300 اصطلاح و عبارت روزمره کاربردی ارائه گردیده است که از طریق مکالمات واقعی مواردی که در زندگی روزمره لازم است را آموزش می دهد. شما این مکالمات را در موقعیت هایی نظیر خرید کردن، غذا خوردن، مسافرت رفتن، و … مشاهده خواهید نمود. این کتاب همچنین به مهارت های دیگر در زمینه واژگان، اشتباهات رایج، گرامر و … نیز می پردازد. کتاب حاضر شامل ویژگی های زیر می باشد.

– مکالمات واقعی در زندگی روزمره

– بیش از 300 اصطلاح و عبارت امروزه

– 50 تمرین برای کسب مهارت بیشتر

– فایل صوتی با صدای افراد انگلیسی زبان

– فایل های صوتی با صدای هشت فرد انگلیسی زبان بومی

این مجموعه که از سوی مدرس محمد بوژمهرانی تدریس می شود، سعی شده تمام نکات و توضیحات کتاب به زبان فارسی و انگلیسی توضیح داده شود تا بتواند منبع خودآموزش برای مطالعه این کتاب باشد.

آموزش کتاب Speak English Around town

مدرس محمد بوژمهرانی

دانلود فایل صوتی   Going Shopping
دانلود فایل صوتی  Returning an item to Store
دانلود فایل صوتی    Negotiating a Purchase
دانلود فایل صوتی   Buying a Service Plan
دانلود فایل صوتی   Ordering at a Restaurant
دانلود فایل صوتی   Complaining at a Restaurant
دانلود فایل صوتی   Picking up the Tab at  a Restaurant
دانلود فایل صوتی  Ordering Lunch to Go
دانلود فایل صوتی Making a Doctor’s Appointment
دانلود فایل صوتی  Visiting the Doctor
دانلود فایل صوتی Visiting the Pharmacy
دانلود فایل صوتی  Visiting the Dentist
دانلود فایل صوتی  At a Dinner Party
دانلود فایل صوتی  Making Introductions
دانلود فایل صوتی  Complimenting a Meal
دانلود فایل صوتی  Handing a Delay at the Airport
دانلود فایل صوتی Dealing with Lost Luggage
دانلود فایل صوتی  Renting a Car
دانلود فایل صوتی   Checking Into a Hotel
دانلود فایل صوتی   Traveling a Taxi
دانلود فایل صوتی  Taking a Taxi
دانلود فایل صوتی Making Excuses
دانلود فایل صوتی  Running Late
دانلود فایل صوتی  Down on one’s Luck
دانلود فایل صوتی Reacting to Bad News

1 review for آموزش کتاب Speak English Around town

  1. Chrissl

    Chris Stapleton is my favourite US contry singer. His powerful takes me away from all troubles of this world and I start enjoy my life and listen songs created by his mind. Now the singer is on a All-American Road Show Tour started in May of 2019. The concerts scheduled for this year, up to the November 2. Ticket prices are moderate and available for all men and women with different income. If you are a country music lover as me, then you must visit at least one Chris’ concert. All tour dates are available at the Chris Stapleton tour Boston. Open the website and make yourself familiar with all Chris Stapleton concerts in 2019!

دیدگاه خود را بنویسید