کاربرد Take در انگلیسی

توضیحات

کاربرد take در انگلیسی:

کاربرد take در انگلیسی اغلب بعنوان فعل و گاهی اسم بکار میرود و معناهای مختلفی دارد که درادامه به شرح هریک خواهیم پرداخت.

  • به معنای بردن کسی یا چیزی از جایی به جای دیگر

مثال:

I feel sick, please take me to the hospital

احساس میکنم مریضم، لطفا مرا به بیمارستان ببر.

 

Hey, I can’t stand a dog being in the bedroom, come on! Take it out

هی، من نمیتونم تحمل کنم یک سگ در اتاق خواب باشه، زود باش(یالا)، اونو ببر بیرون

  • بردن چیزی بدون اجازه که ممکن است درمعنای فعلsteal دزدیدن بکار رود.

مثال:

 has anything been taken= stolen

چیزی دزدیده شده؟

Here’s your pen, I took it by mistake

خودکارت اینجاست، من اشتباهی آنرا بردم.

All possessions had been taken from her

تمام ثروت ها(دارایی ها) از او گرفته شده بود.

 

  • برای بیان کم کردن عددی یاشماره ای از اعداد دیگر

مثال:

If you take 4 from 12 you get 8

اگر شما 4 را از عدد 12 کم کنید شما عدد 8 دارید(هشت باقی می ماند)

 

  • برای بیان فکر کردن درباره چیزی به نحوه خاصی

مثال:

We are thinking the bomb threats very seriously

ما خیلی جدی داریم درباره تهدیدات بمبی حرف میزنیم.

 

  • برای بیان گرفتن چیزی

مثال:

Oops! I’m falling down,take me

اوه، دارم می افتم، منو بگیر.

کاربرد take در انگلیسی

My fiance gave me a gift for my birthday and then took my hands

نامزدم برای تولدم بهم یک هدیه داد و بعدش دستهایم را گرفت.

 

یکی از موارد بسیار مهم وپرکاربرد collocations هستند که معنایشان با معنای تحت الفظی کلمات متفاوت است. در ادامه بسیاری از کالوکیشن های پرکاربرد فعل take را نام میبریم.

Take a nap 

چرت زدن

 

مثال:

I’m deadly tired so I need to take a nap

من خیلی خسته ام بنابراین باید چرتی بزنم

 

She felt tired after completing her project and then took a nap for a while

او پس از کامل کردن پروژه اش احساس خستگی کرد سپس کمی چرت زد.

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

Take a shower

دوش گرفتن

مثال:

When my husband gets off, he has sweated too much, that’s why he has to take a shower after work

وقتی همسرم کارش تمام میشود(از سر کار به خانه می آید) همیشه کلی عرق کرده است. بخاطر همین او مجبور است بعد از کار دوش بگیرد.

 

I’m used to taking a shower before I go to work

من عادت دارم قبل از رفتن به سرکار دوش بگیرم


کاربرد take در انگلیسی

Take a taxi/bus/train

تاکسی گرفتن/ اتوبوس گرفتن/ قطار گرفتن

مثال:

I used to take a taxi to work before but now I have a car

من قبلا عادت داشتم تاکسی بگیرم تا برم سرکار اما الان یک ماشین دارم.

We are going to go to Mashhad next week and we have to take a train

ما هفته دیگر به مشهد خواهیم رفت و ما مجبوریم قطار بگیریم.

My sister always takes a bus to go to university

خواهرم همیشه برای رفتن به دانشگاه اتوبوس میگیرد.

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

Take a photo

عکس گرفتن

مثال:

Yesterday we went on a picnic,I took many photoes

دیروز ما پیک نیک رفتیم، من عکس هاط زیادی گرفتم

My parants took photoes in my birthday

والدینم در روز تولدم فیلم گرفتند

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

Take a look

نگاه کردن، نگاه انداختن

مثال:

I sent my article to my professor to take a look at that

من مقاله ام را برای استادم فرستادم تا نگاهی به آن بیندازد.

Let’s take a look at this machine

بیا نگاهی به این ماشین(وسیله) بیندازیم.

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

Take a test/quiz/an exam

امتحان دادن، آزمون دادن

I went to the english institution to take a placement test so that I could teach there

من جهت امتحان تعیین سطح به آموزشگاه زبان رفتم تا بتوانم آنجا تدریس کنم.

Next sunday we will take a quiz in biology class

یکشنبه آینده در کلاس زیست آزمون کوتاه میدهیم.

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

Take a walk 

قدم زدن، پیاده روی یا گردش رفتن

مثال:

I feel bored to death, come on, let’s take a walk

تاحد مرگ حوصله ام سررفته، یالا، بیا برویم قدم بزنیم

Yesterday there was such a freezing cold wind that we couldn’t take a walk

دیروز آنچنان باد سردی می آمد که نتوانستیم گردش برویم.


کاربرد take در انگلیسی

Take medicine/ tablet

دارو مصرف کردن/ قرص مصرف کردن

مثال:

I have a cold and I ought to take a adult cold pill

من سرماخوردم و باید یک قرص سرماخوردگی بزرگسالان بخورم

My baby has a slight fever but doctor said she had better take medicine

نوزاد من تب خفیفی دارد اما پزشک گفت او بهتر است(هشدارگونه) دارو مصرف کند

My grandmother has to take two tablets every day

مادربزرگم مجبور است هر روز دوتا قرص بخورد.

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

Take a rest

استراحت کردن

مثال :

I did some stuff today and now I feel I need to take a rest

من امروز کارهای زیادی انجام دادم و الان احساس میکنم نیاز دارم استراحت کنم.

Oh sweetie, you look so tired, please go to bed and take a rest

اوه عزیزم،تو خیلی خسته بنظر می آیی، لطفا به رختخواب برو و استراحت کن.

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

Take a risk 

ریسک کردن، شانسی را امتحان کردن

مثال:

I have no choice but to taking a risk

من هیچ چاره ای جز ریسک کردن ندارم.

In order to have a record in competition, you had to take a risk

 به جهت داشتن رکورد در مسابقه تو مجبور بودی ریسک کنی.


Take place

اتفاق افتادن، رخ دادن

نکته: توجه کنید اتفاق افتادن بصورت آگاهانه و برنامه ریزی شده.

مثال:

The wedding is set to take place this July

عروسی برنامه ریزی شده است که ماه جولای امسال اتفاق بیفتد.

Negotiations are taking place between the goverments

مذاکرات بین دو کشور درحال انجام شدن است.

?Where does the story take place

کجا داستان اتفاق افتاد؟

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کاربرد Take در انگلیسی”